zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » מחלקת כספים » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

עדכונים לקראת פתיחת שנת פעילות תשע פורסם על ידי מחלקת כספים
בתאריך 24/8/2009

לקראת פתיחת שנת פעילות תשע  פרסמנו את הנהלים והקבצים הבאים:

 

הנחיות למעבר שנה במחשבט לשנת תשע

נהלי כספים של השבט

הפורמט האחיד של תקציב השבט וכן הנחיות עבודה לבנייה וניהול תקציב השבט.

להלן הקישורים לנהלים:

 

בכל שאלה ניתן לפנות אל ההנהגה או למחלקת הכספים של התנועה csafim@zofim.org.il