zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

מכתב פתוח לראש עיריית חיפה יונה יהב בעקבות ההחלטה לקצץ בתקציב שבטי "עצמה" בעיר פורסם על ידי תנועת הצופים
בתאריך 18/12/2015

לאחרונה החליט ראש-עיריית חיפה יונה יהב  לקצץ ב-400 אלף ש״ח לשנת הפעילות 2015  את תקציבן  של 4 שבטי עוצמה של תנועת הצופים בשכונות המוחלשות בעיר . דבר שישליך על המשך פעילותם . וכל זאת בניגוד גמור להבטחתו כלפי הנהלת התנועה כי ההחלטה תשונהכעת מתברר כי אין יהב מתכוון לעמוד במילתו

משמעותו של הצעד הוא זריקתם של מעל ל-500 בני נוער לרחוב בשעות אחה"צ באזורים מוחלשים שבהם צריכים את נוכחות התנועהיותר מבכל מקום אחר

למרות שאנו כואבים את ההחלטההטענות המופרכות של יהב שהנהלת התנועה 'מנצלת ילדיםכדי לפגוע בו אינה ראויה לתגובה ואינה מכבדת את אומרהאנו בתנועה מחנכים את ילדינו חינוך פוליטי והבעת עמדה ומחאה כל עוד הן מתבצעות באופן לגיטימי ודמוקרטי.

כל ההכרזות בנוגע להגדלת תקצוב תנועות הנוער לשנת 2016הן לא יותר מאשר ספין פוליטי אשר משרת את יהב כלפי התושביםהחלוקה "השוויוניתשל התקציב לכלל תנועות הנוער בעיר היא בניגוד מוחלט למציאות החינוכית בשטח:

האחוז הגבוה ביותר של חניכי תנועות נוער בחיפה משתייך לתנועת הצופים (כ-40%וכך גם אחוז המדריכים ומשרתי שנת-השירות בהתנדבותהורדת תקציבים חדה מאיימת לרסק את הפעילות הענפה של התנועה ולפגוע בראש ובראשונה בתושבי חיפה ובילדיהם שבוחרים לחנך ולהתחנך לאור הערכים והעקרונות שהתנועה מייצגת

ההחלטה על הקמתו של פרויקט עוצמהבמסגרתו התנועה מגיעה לשכונות מוחלשות בחיפה ועוזרת לחזק אותןנעשתה לפני כ-15 שנה בשילוב זרועות של התנועה עם העירייה וקרן אבנר של איתן אידרסאל הפרויקט רתמה התנועה תקציבים גדולים וכוח אדם רבכולל מתנדבי שנת-שירות  וכל זאת כדי להוביל שינוי ערכי וחינוכי אמיתי באזורההצלחה של השבטים באיזורים הללו הייתה אדירה והיא מהווה את אחד ממנופי החינוך החזקים ביותר בנווה דודקרית אליעזרנווה יוסף והכרמל

בעקבות כךאנו מקבלים אלפי פניות מתושבים ומחניכים כאחד שמאוד חוששים מההשלכות של ויתור על 500 הצעירים בשכונות המוחלשות בחיפה -  ובצדק רב אינם מוכנים לשתוק לנוכח ההחלטה

יונהאלוכל ה-500 צעירים הם הילדים שלנוהם לא רק שורה במאזן התקציביאו מספר רישומי במאגרי העירייהאנו מבקשיםאל תוותר עליהםשנה את החלטתך