zofim.org.il
  
 


 
שבט רשפים
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט רשפים » אישור הורים

אישור הורים פורסם בתאריך 11/1/2005

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

מיועד למי שאינו נרשם, מאשר ומשלם באמצעות הפורטל האינטרנטי

נא למלא את האישור על כל חלקיו, ובמיוחד להתייחס לסעיפים 1 ו-2.

אפשר למסור באמצעות החניך לשבט,

או לשלוח לפקס 03-5422791 

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  הצהרת אישור הורים-מורחב.doc (49 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !