zofim.org.il
  
 


 
שבט אופק
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט אופק » על שבט אופק

על שבט אופק פורסם בתאריך 24/9/2008

קצת היסטוריה...

בשנת 2002-2003 התקבלה החלטה ע"י צוות מרכזי שבט הדר (זיו דוד,מיכל סהר, אביגיל דובק ,דפנה ירדני,רוני בן עדי ורועי אבירם) לפתוח שלוחה נוספת לשבט "הדר" ברעננה.

מטרות השלוחה היו:

# להרחיב את מוקדי הפעילות הצופית בעיר ,ולתת מענה לבתי הספר בחלק המזרחי של העיר

# לתת יחס אישי לכל חניך – להקטין את מספר הקבוצות וכמות החניכים בקבוצה

בשנת 2003-2004 החלה פעילות השלוחה עם גדוד ד' וגדוד ה' (פולג ומצדה). הפעילות התקיימה בימי שלישי בבית ספר "דקל" ובימי שישי בשבט "הדר".

עם השנים נוספו גדודים ,פותחו מסורות (פתי"שלוחה- פתיחת שנה בשלוחה, יום ירושלים ושלוחגיגה- סיום שנה בשלוחה) וכמו כן הפעילות התנהלה עם מרכז בוגר וצעיר שהיו אחראים לפעילות השלוחה(הם היוו חלק בלתי נפרד מצוות מרכזי הדר).

השלוחה פונה לבתי הספר במזרח העיר- דקל,מגד,זיו,ברטוב,רש"י והשרון.

בשנת 2007-2008 התקיים המפעל העצמאי הראשון של השלוחה- "יום שבט בנושא חלוציות" והוא בעצם הצהיר על פתיחת השלוחה כשבט עצמאי .

ובשנת הפעילות הראשונה שלו, שנת 2008-2009 , נכנסו להדרכה 26 חברי שכבת סופה – השכב"ג הראשון בשבט אופק.

יחד עם שכבת סופה מובילים את השבט עוד 30 בעלי תפקיד "חוץ" משכב"ג הדר.

שבט אופק ממוקם כיום בתיכון מטרו ווסט עד למציאת מבנה קבע.

השנה מתפקד השבט ,כשבט עצמאי לחלוטין עם צוות מרכזים משלו, ראש שבט, גזבר, ושכב"ג פעיל ומוביל.

בברכת יותר צופים יותר טוב,

משפחת שבט אופק