zofim.org.il
  
 


 
גרעין במדבר
חץ  דפי מידע דף הבית » גרעין במדבר » מה זה באמת גרעין במדבר?

מה זה באמת גרעין במדבר? פורסם בתאריך 12/1/2009

 

גרעין שנת השירות 'במדבר' שם לעצמו כמטרה עיקרית להוות מודל לעשייה משותפת יהודית - ערבית בישראל. הגרעין ממוקם בבאר שבע ויש בו 2 קומונות הנמצאות בשכונות מצוקה בעיר. בבקרים מחולקים הקומונות לצוותים שונים הפועלים בבתי ספר יהודים בבאר שבע ובסביבה ובבתי ספר בדואים בעיירות ובכפרים הבדואים בדרום. לכל ש"ש מצוות מתנדב בדואי בגילו אשר מעבירים מערכים ופעילויות יחד, בצורה משותפת ושיוויונית. הזוגות בונים יחד את הפעילויות ומעבירים אותם יחד - לפעמים מול חניכים יהודים ולרוב מול חניכים ערבים. 

עם סיום הלימודים בצהריים חוזרים המתנדבים הבדואים לביתם בעיירות ובכפרים השונים. הש"ש היהודים חוזרים לקומונות ומשם יוצאים להתנדב במסגרות רבות ומגוונות: מקלט לנשים מוכות, מועדוניות 'בית חם לנערה', ליווי של ניצולי שואה, חונכויות של עולים חדשים במרכז קליטה הנמצא סמוך לקומונה, הדרכה של ילדים אוטיסטים במועדונית אלו"ט בעיר, הדרכת שכב"ג בשבטים שונים בהנהגת דרום, לקיחת חלק במרכז המעודד כלכלה מקומית מקיימת ועוד התנדבויות רבות. הש"ש רואים חשיבות רבה בהתנדבות בתוך הקהילה בה הם גרים והגרעין הפך לחלק אינטגרלי ומשמעותי מאוד עבור מוסדות וארגונים שונים בעיר. והשינשינים נכנסו ללבבות של חניכים רבים בעיר ובכל יום הופכים ליותר משמעותיים בחייהם.

יחד עם זאת מפעיל הגרעין את מרכז 'מדברים במדבר' אשר דרכו מעבירים הש"ש פעילויות העוסקות בקונפליקט היהודי-ערבי בישראל ומעבירות פעילויות העשרה על החברה הבדואית בנגב. כמו כן, מעבירים הש"ש המפעילים את מרכז 'מדברים במדבר' סיורים מודרכים של קבוצות לעיירות הבדואיות ולכפרים בדואים לא מוכרים. לעמוד הפייסבוק של מדברים במדבר: https://www.facebook.com/medabrimbamidbar

בגרעין במדבר רואים גם בש"ש כחלק מהמטרה של הגרעין. מלבד החוויות היחודיות שאליהם נכסף שש בגרעין, הוא מקבל גם כן שיעורי ערבית פעם בשבוע ויום הכשרה משותף יחד עם השותפים הערבים. במהלך ימי ההכשרה האלו מקבלים המתנדבים כלים כיצד ללמד ולהעביר פעילויות בשפה שאיננה שפת האם שלנו, כיצד עובדים בצורה משותפת למרות הקשיים של השפה והבדלי התרבות, כיצד לדון ולהתייחס לקונפליקט הערבי מול השותפים שלנו וכיצד בכלל מדברים על אקטואליה ועוד נושאים רבים. 

לגרעין קמה תנועת בוגרים אשר עדיין נמצאת בחיתוליה. אך אין ספק שהחוויה של שנת השירות בגרעין במדבר הינה חוויה משמעותית אשר ממשיכה עם האדם גם לאחר תום שנת השירות. תנועת הבוגרים קמה מתוך צורך של הבוגרים לחזור ולפעול ולקדם את המרחב המשותף היהודי-ערבי בישראל ובמזרח התיכון בכלל.