zofim.org.il
  
 


 
אתר מועצת הנהגה
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר מועצת הנהגה » תקנון מועצת הנהגה

תקנון מועצת הנהגה פורסם בתאריך 11/5/2009

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

 

מועצת הנהגת דן רמת גן

 

מועצת הנהגה היא הגוף הדמוקרטי הבכיר ביותר של הנהגת דן רמת גן אשר תפקידה לדון בנושאים עקרוניים בהם צריכה ההנהגה לקבוע מדיניות ועמדה וליצור קו אחיד בין כל השבטים.

 

מטרות מועצת ההנהגה

1.יצירת גוף דמוקרטי הידוע לכל ובעל סמכות בהנהגה.

2.יצירת שיח הנהגתי וקבלת החלטות בנושאים מסדר היום של ההנהגה.

3. יצירת ערבות הדדית בתוך ההנהגה.

4. פיקוח והוצאה לפועל של החלטות מועצת התנועה.

 

המועצה היא גוף מחוקק ומחליט החלטות  בהנהגה כאשר גוף המרכזים (בוגרים וצעירים) הוא הגוף המוציא לפועל את החלטות המועצה.

תקנון מועצת ההנהגה

הרכב המועצה

- כל שבט ייוצג במועצה על ידי שני נציגים, האחד שמיניסט והשני שביעיסט.

- הנציגים ייבחרו בבחירות דמוקרטיות שבטיות- לא על פי תפקידו, מינו או מעמדו בשבט של השכבגיסט,  רק על פי היכולות האישיות שלו והרצינות לביצוע המשימה.

- על הנציגים להיות אנשי מפתח בשבט, בעלי דעה ומשפיעים.

- הנציג השביעיסט נכנס לקדנציה של שנתיים. הקדנציה השנייה תפתח בהצבעת אמון ע"י השכב"ג. הרוב הדרוש להשארתו במועצה יקבע ע"פ שיקול השבטים.

- הנציג השמיניסט מחויב מתוקף תפקידו לצאת למועצת תנועה.

- על הנציגים לייצג בדעותיהם את דעת רוב השכב"ג.

- לכל שכב"ג יש אופציה חד פעמית במהלך השנה  להצביע אי אמון באחד מנציגיו או בשניהם וזאת על מנת להחליפם. הצבעה זו חייבת לעבור ברוב של 2/3 מהנוכחים בישיבת השכב"ג.

- ישיבת מועצה תתקיים בנוכחות 75% משבטי ההנהגה לפחות, קרי 12 שבטים לפחות.

 

ניהול המועצה

- המועצה תנוהל על ידי מרכז ההנהגה ומרכז צעיר.

- המרכז הצעיר המנהל את הפורום יבחר בבחירות דמוקרטיות בסמינר פתיחת שנה  מרכזים צעירים וישרת את האינטרסים של המרכזים הצעירים.

- למנהלי המועצה לא תינתן זכות הצבעה, פרט  למקרים המפורטים בהמשך.

-מנהל המועצה הצעיר, מתוקף תפקידו, ייצג את ההנהגה בפורום המוביל הארצי.

- למנהלי המועצה קימות סמכויות לסגור את המועצה מחוסר תפקוד או להדיח חברי מועצה מתוך אותו עניין.

- לפורום המרכזים הצעירים יש סמכות להצביע אי אמון במנהל הצעיר של המועצה ולהחליפו וזאת על פי רוב של 2/3 ומעלה.

- למועצת ההנהגה יש סמכות להצביע אי אמון במנהל הצעיר ע"פ רוב של 2/3 משיקולי תפקוד לקוי. מספיק שאחד הגופים- מרכזים צעירים/ מועצת ההנהגה יצביעו אי אמון ע"מ להחליף מנהל. המנהל החדש יבחר ע"י המרכזים הצעירים.

 

התנהלות המועצה

- שבועיים לפני התכנסות המועצה יפורסם תוכן הישיבה לנציגי המועצה, וזאת על מנת שיגיעו לישיבת המועצה לאחר שהשבט גיבש דעה בעניין. 

- המועצה תיפגש בתדירות של אחת לחודש ביוזמת מנהלי המועצה.

- קיימת האופציה על כל אחד מחברי המועצה, כפוף לאישורם של מנהלי המועצה, לכנס ישיבת חרום.

- מועצת ההנהגה תיערך בחאקי.

- מליאת המועצה פתוחה לחברי ההנהגה, ניתן לבוא ולשמוע את הדיונים, ואף יוגדרו ישיבות בהן גם לחברי ההנהגה תינתן האפשרות להשתתף בדיון בלי להצביע- ישיבות כמו אלו יקראו "ישיבות פתוחות". על הצופים/המשתתפים בדיון יש להגיע בחאקי מלא.

- הפורום ככלי לקבלת החלטות- בין ישיבות המועצה יש להיכנס לפורום האינטרנטי באופן קבוע ולקחת חלק בשיח המתנהל בנוגע להחלטות ולדיונים שיערכו בשבטים. במקרים מסוימים יתקבלו החלטות ע"י הצבעה בפורום עם הודעה על מועד מראש.

- במהלך הישיבה יתנהל פרוטוקול לישיבה ועם תם הישיבה יוכנס לאתר ההנהגה, ויופץ למרכזי ראשי שבטים.

 

העלאת הצעות לישיבת המועצה

- כל נציג יכול להוסיף נושאים לדיון במועצת ההנהגה עד לשבוע לפני הישיבה בתאום עם מנהלי המועצה

-כל צוגר או צפיר יכול להגיע בפני המועצה ולהעלות הצעות או בקשות בפניה, וזאת תוך תיאום מראש עם מנהלי המועצה,ושבוע לפני קיום ישיבת המועצה.

-יפתח ערוץ ישיר בין חברי ההנהגה למנהלי המועצה דרך האתר - תיבת פניות.

 

נוהל קבלת החלטות

- כל נציג יכול להצביע פעם אחת בלבד בכל הצבעה- בעד או נגד ההצבעה, ניתן להימנע על ידי אי הצבעה בכלל.

- ההצבעה היא אישית, ועל הנציג להצביע לפי צו מצפונו ועל פי גישת השכב"ג אותו הוא מייצג.

- לפני כל החלטה יתקיים דיון על מהות ההחלטה, העלאת הסתייגויות, והצבעה על ההחלטה. הדיון יערך גם בפורום באתר ההנהגה.

- במקרה של תיקו בהצבעה למנהל המועצה הצעיר תינתן האפשרות להצביע ולהכריע את ההצבעה.

- שינוי החלטות קיימות דורש רוב של 2/3 מכמות הנוכחים במליאה, החלטה חדשה תעבור ברוב של 1/2 מכמות הנוכחים במליאה.

 

קריטריונים להצעת החלטות

- על ההחלטה לעמוד בקנה אחד   עם יעוד התנועה, התפיסה הערכית, התפיסה החינוכית של תנועת הצופים, החלטות שהתקבלו במועצת תנועה, ותוכנית העבודה ההנהגתית.

תהליך הכשרת המועצה

- בחירת נציגי המועצה תתבצע מתוך הבנה של חשיבות התפקיד והמשימה.

- בתחילת דרכה של המועצה היא תצא לסמינר הכשרה שייתן רקע על ההנהגה על יעוד התנועה תוכניות    עבודה וכו' 

תקנון המועצה יאושר באופן חד פעמי על ידי המועצה הנבחרת בשיבת הפתיחה של המועצה וכל שנה יאושרר מחדש.

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  תקנון המועצה (45 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !