zofim.org.il
  
 


 
אתר מועצת הנהגה
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר מועצת הנהגה » דבר מרכז ההנהגה

דבר מרכז ההנהגה פורסם בתאריך 11/5/2009

מועצת הנהגת דן-רמת גן

מועצת הנהגה היא הגוף הדמוקרטי הבכיר ביותר של הנהגת דן רמת גן אשר תפקידה לדון בנושאים עקרוניים בהם צריכה ההנהגה לקבוע מדיניות ועמדה וליצור קו אחיד בין כל השבטים.

 

מכתב לשכב"ג                                           
                                  3.3.09
אל תפספסו את הרכבת...                    
 
לא פעם יצא לכולנו להרהר בשאלה – של מי התנועה הזו בכלל? האם היא שייכת רק לבני הנוער ולפיכך הם אלו הרשאים להחליט בדיוק מה יתרחש, מתי ואיפה? או שמא היא שייכת למבוגרים? הרי בלעדיהם לא הייתה קמה וסביר להניח שלא הייתה מצליחה להתקיים – בטח שלא במתכונת אליה אנו רגילים. בני נוער ומבוגרים רבים, עשרות אלפים ליתר דיוק שותפים לעשייה היומיומית בתנועת הצופים, עשייה שהתחילה לפני שנים רבות ויצרה במהלך התקופה מסורות רבות ודפוסי התנהגות אליהם התרגלנו. היכולת שלנו לשנות מצב נתון בתוך המסגרת הזו היא לעיתים רבות מוגבלת בעיקר בגלל היכולת שלנו כבני אדם, לקבל ולהסתגל לשינויים. לא מזמן התקיימה מועצת התנועה הנ"ו. הנהגת דן ר"ג שלחה למועצה זו נציגים מ7 שבטים מתוך 16, וגם זאת לאחר מאמצים רבים. תהליך זה חיזק מחשבות שקדמו לו בנוגע לנכונות או יותר נכון חוסר נכונות הנוער להחליט ולהשפיע לגבי נושאים מהותיים יותר ופחות בתוך תנועת הצופים בכלל וההנהגה בפרט. נושאים שמשפיעים באופן ישיר על ההתנהלות היומיומית של כל אחד ואחת מאיתנו. ההרגשה הינה שגם כאשר קיימת ההזדמנות לקחת את המושכות, אין מי שירצה לעשות זאת. אנו עומדים בפני הזדמנות אדירה לשנות את פני הדברים – הקמת מועצת הנהגה בדן ר"ג. על הרכב המועצה, אופי הניהול שלה והמפגשים תוכלו לשמוע ממרכזי השבטים. מה שחשוב יותר הוא ההבנה של כולנו שמדובר באמת בהזדמנות שמאפשרת לנו לשנות קצת את כללי המשחק שבו לא קיים גוף פורמלי ומסודר שיש לו את היכולת, הסמכות והגיבוי לקבל החלטות ולהניע תהליכים ברמה הנהגתית ולא רק ברמת השבט. אני קורא לכם היום, חניכי השביעיות והשמיניות של ההנהגה להציע את עצמכם להיות אלו שמייצגים את השבט שלכם במועצה זו ובכך תינתן לכם הזכות להשפיע מקרוב על מה שבעצם מעסיק אתכם במשך כל השבוע, החודש והשנה. אני חוזר ומדגיש כי מדובר בהזדמנות שאם לא נשכיל לנצל אותה, יתכן ונפספס את הרכבת ולעומת זאת, אם נבין כולנו את המשמעות, נתייחס ברצינות ונבחר נציגים ראויים למועצה זו, יתכן וניצור תקדים של מנהיגות צעירה אמיתית ומבוססת שמקיימת את ערך הדמוקרטיה, ובכך עוזרת לנו לענות על השאלה שנשאלה בהתחלה – של מי התנועה הזו בכלל?
 
 
דני לויט,
מרכז הנהגת דן ר"ג