zofim.org.il
  
 


 
שבט דיזנגוף
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט דיזנגוף » חזון השבט

חזון השבט פורסם בתאריך 7/2/2010

 

חזון שבט דיזנגוף
 
 
שבט דיזנגוף ישאף לחינוך איכותי, ערכי ומשמעותי תוך פיתוח והעצמת הדוגמא האישית של חברי השכב"ג, הגברת מעורבות השכב"ג בקבלת החלטות שבטיות, העלאת רמת ההדרכה בשבט ויצירת מסגרת תורמת ומעשירה שאנשים ירצו לפעול בה ולמענה.
 
שבט דיזנגוף יתמקד בשמירה על צוות הדרכה חזק ואיכותי שידחוף להגשמתו של כל חניך וחניך מבחינה אישית ומבחינה חברתית, תוך שימוש והכרת המתודות הצופיות בכללן והתנסות בשפת הצופיות המעשית. השבט יחנך את חניכיו לקחת אחריות על מעשיהם ועל התנהגותם תוך קידום יסודות ערכיים, הומאניים ודמוקרטיים המבוססים על שוויון, מעורבות חברתית, רעות, תרומה לקהילה המקומית בפרט ולחברה הישראלית בכלל, אהבת ארץ ישראל ושמירה על איכות הסביבה.
 
שבט דיזנגוף יפעל לשימור הקשר עם בוגרי השבט והורי החניכים, תוך קיום פעילויות להורים במהלך השנה ועדכונם באופן שוטף על הנעשה בשבט. כמו כן, השבט ישים דגש על פיתוח הקשר עם בתי הספר ועל יצירת פעילות איכותית עימם.
 
שבט דיזנגוף יפעל להגדלת גדודי הנעורים והעצמתם, וכן לשיתוף ועירוב מרבי של חניכי השכבה הצעירה בפעילות השבטית. השבט ישקיע את מרב המאמצים בהמשך קיום פרויקט צמי"ד ושילובם המלא ככל האפשר של החניכים בשבט, כמו גם המשך שילובם של חניכים חריגים באופן פרטני.
 
שבט דיזנגוף ימשיך בתהליך פיתוח, הגדלת והעצמת גוף הפעילים ויהווה מסגרת משמעותית אשר מעשירה את החברים בה ומעניקה להם כלים מקצועיים וערכיים למהלך חייהם. כלים אלה יגבירו את מוסר העבודה השכב"גי ויגדילו את אהבתם וזיקתם לשבט. כמו כן, השבט ישאף לחנך את חברי השכבה הבוגרת להיות אזרחים טובים ומועילים בחברה הישראלית, וכחלק בלתי נפרד מכך לקחת חלק בשנת שירות ולאחר מכן בשירות משמעותי בצה"ל.