zofim.org.il
  
 


 
שבט אחווה
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט אחווה » מידע על תנועת הצופים

מידע על תנועת הצופים פורסם בתאריך 3/1/2007

הסמל

1. העלים מסמנים את צופי הבנים העולמיים.

2. מגן הדוד מסמל את העובדה שהצופה נאמן לעמו, למולדתו ולשפתו.

3. הכיתוב "היה נכון" מזכיר לנו את 10 מידות הצופה.

4. קשר השמינית מסמל את הצופיות המעשית וגם את המידה השלישית,

הצופה חבר מועיל לחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת.

5. המגילה מזכירה פרצוף צוחק ובכך מסמלת את העובדה שהצופה

תמיד מלא תקווה.

6. החבלים סביב העלים מראים שכל הצופים מאוחדים.

7. עלי התאנה הם סמל צופי הבנות העולמיים.

8. הקו הישר מסמל את היושר והכנות שיש בכל צופה וצופה.

 

המנון הצופה

היה נכון למלא חובתך
נאמן לעמך ולארצך
בכל עת לזולת תעזור
חוקתך הצופה שמור תשמור
היה נכון- נכון תמיד
היה נכון- נכון תמיד
היה נכון חוקתך לשמור

 

10 מידות הצופה

הצופה דברו אמת.
הצופה נאמן למדינתו, לעמו ולשפתו.
הצופה מועיל בחברה,אוהב עבודה, ומועיל לזולת.
הצופה רע לכל אדם, ואח לכל צופה.
הצופה אדיב.
הצופה אוהב את החי והצומח ומגן עליהם.
הצופה איש משמעת.
הצופה חסכן.
הצופה אינו נופל ברוחו.
הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו.

 

תעודת זהות 

הצופים או תנועת הצופים העולמית היא תנועת נוער כלל עולמית. מטרתה היא לפתח אנשים צעירים גופנית ורוחנית כך שהנוער יוכל לקחת מקום מועיל יותר בחברה. מטרה זו מושגת באמצעות חינוך בלתי-פורמלי עם דגש על פעילויות מעשיות בחוץ, בטבע. התנועה נוסדה ב-1907 על ידי רוברט באדן פאוול, לוטננט־גנרל במילואים מהצבא הבריטי. הוא היה גם באותה תקופה חבר בכיר ב"בריגדת הבנים" (ארגון נוער נוצרי). כיום כוללת התנועה למעלה מ-38 מיליון חברים ב-217 מדינות וטריטוריות.

 

ייעוד התנועה 

"תנועת הצופים העבריים בישראל" היא תנועת נוער ציונית, ממלכתית, שייעודה הוא להקים ולפתח, מסגרות חינוכיות-ערכיות, בהם יפעלו ילדים ובני נוער בכל רחבי הארץ במגוון פעילויות חברתיות חווייתיות המהוות עבורם מקור לפיתוח אישי, לבילוי ולהנאה.
התנועה תתנהל באופן מקצועי על ידי מערכת משולבת של מתנדבים ואנשי מקצוע על בסיס מחויבות לתפיסת העולם הצופית ולמידות הצופה.
העשייה החינוכית בתנועת הצופים תמוקד על ערכי חברות ורעות, על "נתינה" ומעורבות חברתית, טיפוח חיים קבוצתיים דמוקרטיים תוך דגש על יוזמה אישית, מנהיגות ומצוינות,הכרת הטבע, אהבת הארץ ושמירה על איכות הסביבה.
התנועה תעודד את חניכיה לעצב זהות יהודית-ישראלית משמעותית המשלבת בין המורשת הרבגונית של העם היהודי על מגזריו השונים, לבין התרבות וההוויה הישראלית המתגבשת במדינת ישראל.
תנועת הצופים תעודד את בוגריה לקחת חלק בפעילות תורמת לקהילה במסגרת שנת שירות-לפני הגיוס לצבא, להתגייס לשירות ביחידות ובתפקידים המביאים לידי מיצוי מרבי את כשרונותיהם ויכולתם לתרום לצה"ל ולפעול, אחרי השחרור מהצבא, באורח מאורגן, כגורם מרכזי ומשמעותי בעיצוב דמותה האיכותית של החברה בישראל.
התנועה היא חלק מתנועת הצופים העולמית ופועלת עם הסתדרויות הצופים האחרות במסגרת "התאחדות הצופים והצופות בישראל".