zofim.org.il
  
 


 
שבט נשרים
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט נשרים » על הצופים - מידע על עניבות

על הצופים - מידע על עניבות פורסם בתאריך 21/11/2004

עניבות חניכים

עניבת ה' עניבת ה'
עניבת ו' עניבת ו'
עניבת ז' עניבת ז'
עניבת ח' עניבת ח'
עניבת ט' עניבת ט'


עניבות שכב"ג לפי שכבה ( נהוג בשבטנו)

עניבת שישיסט - גדוד עידן עניבת שישיסט
עניבת שביעיסט - גדוד גולן עניבת שביעיסט
עניבת שמיניסט - גדוד להב עניבת שמיניסט


עניבות שכב"ג לפי תפקיד (לא נהוג בשבטנו)

מדריך שנה ראשונה עניבת מדריך שנה ראשונה
מדריך שנה שנייה עניבת מדריך שנה שנייה
עניבת ראש גדוד (ראשג"ד) עניבת ראש גדוד
מדריך ט' עניבת מדריך ט'
פעיל עניבת פעיל
ראש פעילים עניבת ראש פעילים
מחסנאי עניבת מחסנאי
ראש מחסן עניבת ראש מחסן


עניבות מרכזים

מרכז צעיר עניבת מרכז צעיר
מרכז בוגר - קרן וגילי עניבת מרכז בוגר
ראש שבט -אורלי ברק עניבת ראש שבט
בוגר תג היער - יהודה דסקל!! עניבת בוגר תג היער
צופה בוגר עניבת צופה בוגר
מרכז הנהגה -אלעד סנדרוביץ' עניבת מרכז הנהגה


נדיר!!

בוגר תג הצופיות - עניבת בוגר תג הצופיות
חניך מצטיין עניבת חניך מצטיין
 

סיפור העניבות:
כדי לזכור את כל סדר העניבות יש סיפור נחמד שמספר על העניבות.
פעם היה מדבר (עניבת ד') יום אחד התחיל לזרום נחל קטן במדבר (עניבת ה') הנחל עם הזמן גדל והתעצם עד שהפך לים שכיסה את המדבר (עניבת ו') ואז עלתה שמש כתומה וגדולה ויבשה את הים (עניבת ז') ופתאום החלו לצוץ על היבשה עשבים קטנים (עניבת ח') שעד מהרה כיסו את כל הארץ בפריחה (עניבת ט').