zofim.org.il
  
 


 
שבט אופק
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט אופק » עניבות ודרגות

עניבות ודרגות פורסם בתאריך 13/1/2012

 

את הדרגות מקבלים החניכים בטקס מעבר הדרגה ביום שבט

- ניצן זהו נבט צעיר וחדש, בדומה לחניכי כיתות ד'. הדרגה מוענקת לחניכי כיתות ד' ביום שבט בטקס מעבר הדרגה. עונדים את הדרגה על כיס שמאל של חולצת החאקי.

-על דרגה ג' מצוירים עלי חבצלת המוקפים בחבל, שמראה לנו את הקשר לצופיות. זה החלק הראשון בהסתדרות הצופים. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת ה"נחשונים" – כיתות ה'. הדרגה מראה על ידיעה של חלק בצופיות מעשית, קבלת הכשרה צופית חלקית. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגת ניצן.

-על דרגה ב' מופיע ציור של מגן דוד, המוקף מגן דוד, המראה את החיזוק בנושא הצופיות. ציור זה הוא חלק נוסף בסמל הסתדרות הצופים. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת "משוטטים" – כיתות ו'. את הדרגה עונדים בכיס שמאל במקום דרגה ג'.

-הסמל כולל בתוכו את דרגה ג' ודרגה ב', ומוקף בחבל המראה את הקשר לצופיות. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת "חותרים" – כיתות ז'. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ב'.

-מוענת במעברי דרגה של כיתה ח'. הדרגה היא הסמל המלא של הסתדרות הצופים העבריים, כולל את הסיסמא – "היה נכון", ומסמלת את השלמה רכישת הידע הצופי הבסיסי.

כל סמל מהווה דבר אחר, הסבר על כל הסמלים בהמשך.

-הסמל של ארגון הגג של כלל הצופים בארץ בו שותפות 6 הסתדרויות שונות. הסמל כולל בתוכו את "עלי החבצלת" – סמל הצופים הבין-לאומי, את "עלי התילתן" – סמל הצופות הבינלאומי, את "המנורה" – סימלה של מדינת ישראל, את סיסמת הצופים "היה נכון" והמגילה המחייכת וחבל המאגד את כולם יחד – הצופיות המעשית.

-את תג ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. מצד שמאל בעברית ואנגלית ומצד ימין בעברית וערבית. מקומם של הסמלים על השרוולים מתחת לכותפת (מתחת לתפר המחבר את השרוול לחולצה).

-את דגל ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. הסמל נועד כדי להבדיל את צופי מדינת ישראל משאר צופי מדינות העולם. עונדים אותו מעל כיס שמאל (מעל סמלי המתכת).

עניבות:

 

עניבות לפי גדודים:

עניבת חניך ד'

עניבת חניך ה'

עניבת חניך ו'

עניבת חניך ז'

עניבת חניך ח'

עניבת חניך ט'

 

עניבות לפי בעלי תפקידים:

עניבת פעיל

עניבת מדריך שנה ראשונה

עניבת מדריך שנה שנייה

עניבת ראש גדוד(רשג"ד) \ מדריך חמישיות

עניבת מחסנאי

עניבות מרכזים ודרג מתנדב:

עניבת מרכז שבט צעיר

עניבת מרכז בוגר

עניבת מרכז הנהגה