zofim.org.il
  
 


 
משלחת פולין
חץ  דפי מידע דף הבית » משלחת פולין » הצהרת בריאות למסע לפולין 2019

הצהרת בריאות למסע לפולין 2019 פורסם בתאריך 26/11/2018

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

  ניתן לצרף קובץ זה לטופס הרישום כשהוא חתום או להגיע איתו חתום פיזית ליום המיון 

 

נתראה בקרוב

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  הצהרת בריאות  (160 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !