zofim.org.il
  
 


 
שבט בזק
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט בזק » תעודת זהות - שבט בזק

תעודת זהות - שבט בזק פורסם בתאריך 12/9/2007

שבט"בזק" - צופי נתניה

שבט "בזק" - צופי נתניה פועל 65 שנים.

בשבט פועלים מאות חניכים ומדריכים.

חניכי שבט "בזק" מתחנכים לערכים, לציונות , לאהבת המולדת ולהעשרת חיי התרבות והחברה בארץ .   

לחניכי התנועה יש שתי פעולות בשבוע :
בימי שלישי בין השעות 16:30-18:30
ושישי בין השעות 16:00-18:00
         
                                 

מיקומנו:

 

הפעילויות בשבט : מתרכזות בחוויות חינוכיות המוליכות לאהבת ארץ ישראל. הן נותנות מענה לנוער המחפש אידיאולוגיה ואתגרים חברתיים. החניכים עוברים פעילויות חווייתיות, יוצאים לטיולים, יוזמים פרויקטים ומוציאים אותם אל הפועל.

 

פעילות זו, על כל גווניה, תורמת למדריכים כמו לחניכים : אחריותיות וסמכותיות. 

השייכות, העבודה המשותפת, השיחה האמתית והתמיכה ההדדית הם העניין והמהות .

מעל הכול: המדריכים מהווים עבור החניכים דמות חונכת, שהיא לא מבוגר ולא חבר ואולי שניהם יחד.

 

 

שבט "בזק" מורכב מגדודים. כל גדוד מונה שכבת גיל אחת:

גדוד "מבטח" -כיתות ד'

גדוד "רעים" - כיתות ה'

גדוד "לפיד" - כיתות ו'

גדוד "שלהבת" - כיתות ז'

גדוד "אמירים - "כיתות ח'

גדוד "כפירים" - כיתות ט'

גדוד "אופק" - חניכי צמי"ד

שכבת "אחווה" - כיתות י'

שכבת "ניצנים" - כיתות י"א

שכבת "מצדה" - כיתות י"ב

 

 

שבט "בזק" מודל 2010 יוצא לדרך !

זהירות - נתנייתים לפניך!!