EN | RU

שבט המושבה

  • שבט המושבה מאחל שנה טובה וחג שמח!
    פורסם על ידי שבט המושבה ביום 10/9/2018כתובתנו
שרגא רפאלי 4, אם המושבות
פתח תקווה

טלפון נייד
2441248 - 054

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
shevet.hamoshava10@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

  • ניסן הנדר - מרכז בוגר פרטים
  • טל חורי - מרכזת הדרכה בוגרת פרטים
  • אסף גל - מרכזת פעילים פרטים