EN | RU

שבט יהודה

 • כתבה על פסטישבט יהודה 2011 שנערך בתאריך 12/2/11
  פורסם על ידי "צופים ברשת" ביום 1/3/2011
  | לחץ כאן

 • אתר השבט החדש! לכניסה לחצו על "לחץ כאן"!
  פורסם על ידי הנהלת האתר ביום 1/7/2010
  | לחץ כאן
כתובתנו
בן גוריון 3
אור יהודה, 60200

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
yehoda.hahof@gmail.com

 • אסתר אלפיה - ראש שבט פרטים
 • שרי קורסיה - גזברית שבט פרטים
 • עמית דולב - מרכזת בוגרת פרטים