EN | RU

שבט איתן
כתובתנו
החומש פינת יאנוש קורצ’אק 1 (לא למשלוח דואר)
הוד השרון

טלפון נייד
2440707 - 054

דואר אלקטרוני
eitan.shevet@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

  • שחר שריג - ראש שבט פרטים
  • אמיר דננברג - גזבר שבט פרטים
  • ספיר- מרכזת הדרכה צעירה - מרכזת בוגרת פרטים