EN | RU

שכבת שרון

  • שכבת שרון!! פעולת שכבה מטורפת עם גל! יום שבת (17.10) ב6!!
    פורסם על ידי שכבת שרון ביום 15/10/2009
    | לידיעה המלאה...

  • זהה את החמשוש 2 פורסם! בואו לנחש!
    פורסם על ידי הנהלת האתר ביום 16/4/2009
  • חבר'ה, פורסם עידכון בחוקי פינת זהה את החמשוש, היכנסו לראות!
    פורסם על ידי הנהלת האתר ביום 16/4/2009
    | לידיעה המלאה...
כתובתנו
אלכסנדרוני 25 רמת-חן
רמת גן

  • אורון קייזר - מדריך יא' פרטים
  • מעיין טלמור - מדריכת יא' פרטים