EN | RU

שבט רשפים

 • 16:30- החניכים סיימו את המסלול ועושים את דרכם להרצליה, שעת הגעה משוערת לכל החניכים 19:30 לרחבת המרכז הבינתחומי הרצליה, חניון מערבי
  פורסם על ידי מתן ניסטור ביום 12/10/2013
 • 13:00- החניכים אוכלים ארוחת צהריים במסלול
  פורסם על ידי מתן ניסטור ביום 12/10/2013
 • 07:00- החניכים קמו, אכלו ארוחת בוקר ומתארגנים למסלול
  פורסם על ידי מתן ניסטור ביום 12/10/2013כתובתנו
פתח תקווה 28
הרצליה

טלפון נייד
2440637 - 054

דואר אלקטרוני
reshafim@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

 • עמיר פרימוב - ראש שבט פרטים
 • מיכל טנצר - גזברית שבט פרטים
 • עירית שני - גזברית שבט פרטים