zofim.org.il
  
 


 
שבט נוה מגן
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » שבט נוה מגן » בעלי תפקידים

טל עמית ראש שבט
דואר אלקטרוני: Tala@azrieli.com
הגר ארז גזברית שבט
טלפון נייד: 054 - 7544544
דואר אלקטרוני: hagar296@gmail.com
שירה באום גזברית שבט
טלפון נייד: 054 - 2259005
דואר אלקטרוני: baumshira@gmail.com
מרכז שבט מרכז בוגר
טלפון בעבודה: 054 - 2440698
מרכז שבט מרכז הדרכה בוגר
טלפון בבית: 054 - 2440709
מרכז שבט מרכזת הדרכה בוגרת
טלפון בעבודה: 054 - 2440694
מרכז שבט מרכזת מפעלים שבטית
טלפון נייד: 054 - 2440693